АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2021           

Лунни затъмнения.

Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 26.V.2021г.

Условия за наблюдение

Пълното лунно затъмнение от земната сянка на 26 май е видимо над Тихия океан и Австралия, а отделни негови фази са достъпни за наблюдение от Северна и Южна Америка, Източен Сибир, Китай и Индия. Лунното затъмнение във всички свой фази е недостъпно за наблюдение от територията на България. Затъмнението от земната сянка продължава 3:07 часа, като максималната му фаза е 1,009.

Частично лунно затъмнение от земната сянка на 19.XI.2021г.

Условия за наблюдение

Частичното лунно затъмнение от земната сянка на 19 ноември е достъпно за наблюдение в Северна и Южна Америка, Тихия океан, Австралия и Азия без югозападната и част. Лунното затъмнение във всички свой фази е недостъпно за наблюдение от територията на България. Затъмнението от земната сянка продължава 3:28 часа, като максималната му фаза е 0,974.

Външни връзки.