АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2023

Лунни затъмнения.

Частично лунно затъмнение от земната полусянка на 5.V.2023 г.

Условия за наблюдение

Частичното лунно затъмнение от земната полусянка на 5 май е видимо изцяло над Австралия, централна Азия и Сибир, отчасти над Тихия океан, Европа и Африка. От България затъмнението е видимо след изгрева на Луната, който е близо до максималната фаза на затъмнението. Затъмнение от земната полусянка продължава 04:18 часа.

Ефемериди

Залез на Слънцето        20:31 5.V
Изгрев на Луната        20:27 5.V

Максимална фаза на затъмнението от полусянката = 0,965       
___________________________________________________________________
   Явление           Официално време   P.A.  h☾  h☉
                 hh:mm:ss       °   °  °
-------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  18:13:41 05.V    71  -24  24
4 Максимално затъмнение     20:22:55 05.V       -2  1
7 Луната напуска полусянката   22:31:56 05.V   334  17 -19
___________________________________________________________________
Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, са дадени за София.
(за Пловдив: -6 мин., за Варна: -18 мин.) 
Лунно затъмнение на 5.V.2023 г.
Схема на частичното лунно затъмнение от земната полусянка на 5.V.2023 г.

Частично лунно затъмнение от земната сянка на 28.X.2023 г.

Условия за наблюдение

Частичното лунно затъмнение от земната сянка на 28 ноември може да се наблюдава от Европа и Азия. Лунното затъмнение във всички свой фази е достъпно за наблюдение от територията на България. Затъмнение от земната сянка продължава 1:18 часа.

Ефемериди

Залез на Слънцето        18:25 28.X
Изгрев на Луната        18:09 28.X
Горна кулминация на Луната   01:13 29.X

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 0,124       
___________________________________________________________________
   Явление           Официално време   P.A.  h☾  h☉
                 hh:mm:ss       °   °  °
-------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  21:01:20 28.X   102  30 -29
2 Луната навлиза в сянката    22:34:43 28.X   134  46 -45
4 Максимално затъмнение     23:14:08 28.X       52 -51
6 Луната напуска сянката     23:52:52 28.X   176  56 -56
7 Луната напуска полусянката   01:26:35 29.X   207  61 -60
___________________________________________________________________
Лунно затъмнение на 28.X.2023 г.
Схема на частичното лунно затъмнение от земната сянка на 28.X.2023 г.

Външни връзки.