АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2017           

Лунни затъмнения.

Лунно затъмнение от земната полусянка на 11.II.2017г.

Условия за наблюдение

Лунното затъмнение от земната полусянка на 11 февруари е изцяло видимо от България. Луната навлиза в земната полусянка малко след полунощ, около момента на горната ѝ кулминация и я напуска преди зазоряване, когато се вижда на запад, все още високо над хоризонта.

Ефемериди

         Лунно затъмнение на 11 февруари 2017г.
						
Горна кулминация на Луната   00:35   11.II
Изгрев на Слънцето       07:29   11.II
Залез на Луната        07:36   11.II
						
Максимална фаза на затъмнението от полусянката = 1.014       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време   P.A.   Височина 
                              Луна  Слънце
                 hh:mm:ss dd.mm   °   °    °
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянка   00:32:13 11.II   63  60 Ю  -61 
2 Максимално затъмнение     02:43:53 11.II      49 ЮЗ  -51
3 Луната напуска полусянката   04:55:28 11.II   324  28 З  -29 
________________________________________________________________________

Частично лунно затъмнение от земната сянка на 07.VIII.2017г.

Условия за наблюдение

Началото на частичното затъмнение на Луната от земната сянка на 7 август не се наблюдава от България. Луната изгрява малко след като е навлязла в земната сянка. При максимума на затъмнението Луната е ниско над хоризонта в източна посока. Затъмнението приключва малко преди полунощ и два часа преди кулминацията на Луната.

Ефемериди

         Лунно затъмнение на 7 август 2017г.
 
Изгрев на Луната        20:30   07.VIII
Залез на Слънцето       20:39   07.VIII
Горна кулминация на Луната   01:40   08.VIII
 
Максимална фаза на затъмнението от сянката = 0.252       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време   P.A.   Височина 
                              Луна  Слънце
                 hh:mm:ss dd.mm   °   °    °
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянка   18:48:04 07.VIII  112 -19 И   19
2 Луната навлиза в сянката    20:22:17 07.VIII  138  -1 И-ЮИ  1
3 Максимално затъмнение     21:20:28 07.VIII     7 И-ЮИ  -8
4 Луната напуска сянката     22:18:48 07.VIII  199  16 ЮИ  -16     
5 Луната напуска полусянката   23:52:54 07.VIII  225  27 Ю-ЮИ -27
________________________________________________________________________
Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, са дадени за София в официално 
време. (за Пловдив: -6 мин., за Варна: -18 мин.) 

Външни връзки.