АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2019           

Лунни затъмнения.

Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 21.I.2019г.

Условия за наблюдение

Пълното лунно затъмнение от земната сянка на 21 януари е достъпно за наблюдение в утрините часове до залеза на Луната, като за наблюдател в България е невидимо напускането от Луната на земната полусянка. Затъмнението започва след кулминация на Луната, като тя ще е видима на запад и северозапад при височина от 30° до 0° над хоризонта.

Ефемериди

         Лунно затъмнение на 21 януари 2019г.
 
Горна кулминация на Луната   00:20 21.I
Изгрев на Слънцето       07:51 21.I
Залез на Луната        07:58 21.I

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1,201       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време   P.A.   Височина 
                              Луна  Слънце
                 hh:mm:ss dd.mm   °   °    °
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  04:35:03 21.I   110  34 З   -35
2 Луната навлиза в сянката    05:33:35 21.I   118  24 З   -25
3 Начало на пълното затъмнение  06:40:48 21.I   147  12 З-СЗ -13
4 Максимално затъмнение     07:12:17 21.I       7 З-СЗ  -7
5 Край на пълното затъмнение   07:43:48 21.I   226  2 З-СЗ  -1
6 Луната напуска сянката     08:51:02 21.I   256 -16 СЗ   9
7 Луната напуска полусянката   09:49:32 21.I   263 -16 СЗ   16
________________________________________________________________________
Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, са дадени за София в официално 
време. (за Пловдив: -6 мин., за Варна: -18 мин.) 

Частично лунно затъмнение от земната сянка на 16-17.VII.2019г.

Условия за наблюдение

Частичното лунно затъмнение от земната сянка на 16 срещу 17 юли е изцяло видимо от България. Затъмнението започва след залеза на Слънцето с настъпване на гражданския полумрак, като Луната ще бъде затъмнена максимално на половина след полунощ. Луната напуска земната полусянка преди зазоряване след като е преминала през кулминация. Височината ѝ над хоризонта се изменя от 6° до 25°.

Ефемериди

         Лунно затъмнение на 16-17 юли 2019г.
 
Изгрев на Луната        20:54   16.VII
Залез на Слънцето       21:02   16.VII
Горна кулминация на Луната   01:35   17.VII
 
Максимална фаза на затъмнението от сянката = 0,658
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време   P.A.   Височина 
                              Луна  Слънце
                 hh:mm:ss dd.mm   °   °    °
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  21:42:04 16.VII   62  6 ЮИ   -7
2 Луната навлиза в сянката    23:01:20 16.VII   46  16 ЮИ  -17
4 Максимално затъмнение     00:30:44 17.VII     23 Ю-ЮИ -24
6 Луната напуска сянката     02:00:04 17.VII  306  25 Ю   -26
7 Луната напуска полусянката   03:19:27 17.VII  290  21 Ю-ЮЗ -21
________________________________________________________________________
Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, са дадени за София в официално 
време. (за Пловдив: -6 мин., за Варна: -18 мин.) 

Външни връзки.