АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2024

Лунни затъмнения.

Частично лунно затъмнение от земната полусянка на 25.III.2024 г.

Условия за наблюдение

Частичното лунно затъмнение от земната полусянка на 25 март е видимо изцяло над Северна и Южна Америка, западната част на Тихия океан, а отчасти над Атлантическия океан, Европа, Африка и източната част на Тихия океан. От България затъмнението е невидимо във всички свой фази. Затъмнение от земната полусянка продължава 04:39 часа.

Ефемериди

Изгрев на Слънцето       06:20 25.III
Залез на Луната         06:27 25.III

Максимална фаза на затъмнението от полусянката = 0,956        

Явление             Официално време   P.A.  h☾ h☉
                 hh:mm:ss       °   °  ° 
1 Луната навлиза в полусянката  06:53:17 25.III  161  -5  5
4 Максимално затъмнение     09:12:51 25.III     -29  29
7 Луната напуска полусянката   11:32:26 25.III  256  -47  47

Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, са дадени за София.
(за Пловдив: -6 мин., за Варна: -18 мин.) 
Лунно затъмнение на 25.III.2024 г.
Схема на частичното лунно затъмнение от земната полусянка на 25.III.2024 г.

Частично лунно затъмнение от земната сянка на 18.IX.2024 г.

Условия за наблюдение

Частичното лунно затъмнение от земната сянка на 18 септември може да се наблюдава от Европа, Африка, Атлантическия океан, Северна и Южна Америка. Лунното затъмнение е достъпно за наблюдение от територията на България до залеза на Луната. Затъмнение от земната сянка продължава 1:03 часа.

Ефемериди

Горна кулминация на Луната   01:13 18.IX
Изгрев на Слънцето       07:10 18.IX
Залез на Луната         07:17 18.IX

Максимална фаза на затъмнението от сянката = 0,085  
      
Явление             Официално време   P.A.  h☾ h☉
                 hh:mm:ss       °   °  ° 
1 Луната навлиза в полусянката  03:41:08 18.IX   22  33 -36
2 Луната навлиза в сянката    05:12:50 18.IX   348  20 -22
4 Максимално затъмнение     05:44:17 18.IX      15 -16
6 Луната напуска сянката     06:15:45 18.IX   313  10 -11
7 Луната напуска полусянката   07:47:26 19.IX   280  -6  6

Лунно затъмнение на 18.IX.2024 г.
Схема на частичното лунно затъмнение от земната сянка на 18.IX.2024 г.

Външни връзки.