АСТРОНОМИЧЕСКИ КАЛЕНДАР - 2018           

Лунни затъмнения.

Пълно лунно затъмнение от земната полусянка на 31.I.2018г.

Условия за наблюдение

Пълното лунно затъмнение от земната сянка на 31 януари е видимо в началните фази от Северна и Централна Америка, изцяло от Тихия океан, Австралия, Азия и в последните си фази от източна Европа. В България, Луната изгрява частично затъмнена от земната полусянка, като скоро след това я напуска.

Ефемериди

         Лунно затъмнение на 31 януари 2018г.
						
Залез на Слънцето       17:38 31.I
Изгрев на Луната        17:42 31.I
						
Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.321       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време   P.A.   Височина 
                              Луна  Слънце
                 hh:mm:ss dd.mm   °   °    °
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  12:49:47 31.I    89 -31 С   30
2 Луната навлиза в сянката    13:48:08 31.I    83 -29 С-СИ  28
3 Начало на пълното затъмнение  14:51:23 31.I    61 -24 СИ   23
4 Максимално затъмнение     15:29:50 31.I      -20 СИ   19
5 Край на пълното затъмнение   16:08:16 31.I   320 -15 СИ   13
6 Луната напуска сянката     17:11:32 31.I   298  -6 И-СИ  4     
7 Луната напуска полусянката   18:09:58 31.I   292  4 И-СИ  -6
________________________________________________________________________
Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, са дадени за София в официално 
време. (за Пловдив: -6 мин., за Варна: -18 мин.) 

Пълно лунно затъмнение от земната сянка на 27.VII.2018г.

Условия за наблюдение

Пълното лунно затъмнение от земната сянка на 27 срещу 28 юли е видимо от Азия, Африка, Европа, Индийския и Атлантическия океан. В България, Луната изгрява след началото на затъмнението от земната полусянка, а всички останали фази са видими. Затъмнението завършва след кулминацията на Луната на 28 юли. Пълното затъмнение е с голяма фаза и продължителност, като центъра на Луната почти преминава през центъра на земната сянка.

Ефемериди

         Лунно затъмнение на 27 юли 2018г.
 
Залез на Слънцето       20:52   27.VII
Изгрев на Луната        20:43   27.VII
Горна кулминация на Луната   01:37   28.VII
 
Максимална фаза на затъмнението от сянката = 1.614       
________________________________________________________________________
   Явление           Официално време   P.A.   Височина 
                              Луна  Слънце
                 hh:mm:ss dd.mm   °   °    °
------------------------------------------------------------------------
1 Луната навлиза в полусянката  20:13:06 27.VII   86  -8 И-ЮИ  -1
2 Луната навлиза в сянката    21:24:09 27.VII   89  4 И-ЮИ -14
3 Начало на пълното затъмнение  22:29:57 27.VII   97  15 ЮИ  -23
4 Максимално затъмнение     23:21:44 27.VII     23 Ю-ЮИ -30
5 Край на пълното затъмнение   00:13:32 28.VII  247  30 Ю-ЮИ -35
6 Луната напуска сянката     01:19:19 28.VII  255  37 Ю   -37    
7 Луната напуска полусянката   02:30:22 28.VII  258  40 Ю   -36
________________________________________________________________________
Моментите на изгрев, залез и горна кулминация, са дадени за София в официално 
време. (за Пловдив: -6 мин., за Варна: -18 мин.) 

Външни връзки.